Ma Jesús

Diccionari educatiu.
DICCIONARI LOGSE-CATALÀ
Davant la complexitat que ha adquirit el vocabulari de l'àmbit de l'ensenyament, des de la implantació de la LOGSE-LOE, aquest és un recull pensat per ajudar a aquelles persones que, quan llegeixen alguna cosa sobre el tema,
no entenen res (com resulta lògic i natural).

ADAPTACIÓ CURRICULAR "ACI": Donar llibres de primària als alumnes de secundària.

ADAPTACIÓ CURRICULAR INDIVIDUALITZADA "ACIs": Donar llibres de primària als alumnes de secundària (però un diferent a cada alumne).

ALUMNE A QUI EL PROFESSORAT NO HA SABUT MOTIVAR: Gandul. Mal estudiant. Brètol.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Dedicar més estona als alumnes que no serveixen per estudiar, que als que serveixen.

AVALUACIÓ INICIAL: Test de principi de curs que serveix perquè el professor constati que els alumnes no saben res.

AVALUACIÓ FORMATIVA: Exàmens parcials.

AVALUACIÓ SUMATIVA: Exàmens finals.

COMPETÈNCIA SOCIAL: Es diu que un alumne té "competència social" quan el noi o noia sap llegir, és prou ben educat i sap comptar el canvi que li tornen a les botigues.


COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Saber fer la O amb un "canuto".

CONSTRUCTIVISME: Secta fanàtica (i perillosa) que afirma que els nens i adolescents aprenen les coses sols i que propugna que el mestre o el professor, mentrestant, se'ls
estigui mirant.

CRITERIS D'AVALUACIÓ: Llista de les coses que puntuen per a la nota.

CRÈDIT: Fragment d'assignatura que dura 30 hores.

CRÈDIT VARIABLE: Assignatura "maria".

CRÈDIT DE SÍNTESI: 30 hores pasturant. La Síntesi del Descrèdit del Sistema Educatiu.

CURRÍCULUM: Programa. Pla d'estudis. (Però en llatí, que queda més guai)

NIVELL EDUCATIU: Curs.

UNITAT DIDÀCTICA "UD": Lliçó. Tema.

ACTIVITAT D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE: Exercici.


DIVERSITAT: Conjunt d'alumnes justets i/o ganduls. També s'hi inclouen els brètols i els predelinqüents.

EIXOS TRANSVERSALS: Intentar que els alumnes no es droguin, no atropellin les iaies amb la moto i no tinguin relacions sexuals sense preservatiu.

ESCOLA INCLUSIVA: Posar les pomes sanes i les podrides al mateix sac. (La
intenció és que les podrides es tornin sanes però el resultat és que moltes de sanes, acaben podrides)

ESTABLIR UNA RELACIÓ D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE: Fer classe.

EXCEL·LÈNCIA: Hmmm... Aquest diccionari no és prou potent. És millor que li pregunteu al Conseller d'Ensenyament.... ai, perdó, d'Educació.

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: Cartolina DIN A-3 que serveix per decorar l'habitació.

MEDIACIÓ: Intentar que un alumne li torni a l'altre l'mp3 que li ha mangat. Art de fer que el cornut pagui el beure.

PEDAGOGIA: Bruixeria disfressada de medicina. Pseudociència tan ignorant que ignora la seva pròpia ignorància.

POLIVALÈNCIA CURRICULAR: Fenomen que es dóna quan un professor de física dóna classes de socials.

POSAR ELS ALUMNES EN SITUACIÓ D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE: Fer que seguin i que callin.

PRIMÀRIA: Part de l'EGB. Segons edat: de 1r a 6è d'EGB. Segons nivell: de 1r a 3r d'EGB.
3r D'ESO
:1r de BUP, però molt més fàcil.

1r de BATXILLERAT: 5è d'ESO. 3r de BUP, però infinitament més fàcil.
1r de CARRERA: 3r de BUP i COU en un sol any. Es fa a la universitat.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ: 1r grau d'FP, però dos anys massa tard.

PROGRAMA DE GARANTIA SOCIAL "PGS": Refugium pecatorum (En català, refugi dels pecadors). Llar d'infants per a adolescents en edat laboral. Pàrking.

PRÀCTICA REFLEXIVA: Preparar les classes abans de fer-les.

PROJECTE CURRICULAR "PC": Abans PCC. Armari molt gros amb molts papers que es sol obrir
un cop a l'any quan ve l'inspector.

PROFESSOR AMB COMPETÈNCIA CURRICULAR: Professor que en sap molt i que explica bé.

RELACIONS POSITIVES A L'AULA: Comptar a 10 i respirar fons per reprimir les ganes d'insultar un alumne. (I no cal dir, de donar-li un bolet, que val 30
Euros –vegeu jurisprudència corresponent-).

SALUT I BENESTAR DEL PROFESSORAT: No acabar tancat al manicomi.
Prescindir dels serveis del foniatra.

(NOVES) TECNOLOGIES: Informàtica.

TIC: Informàtica (quan ja t'has cansat de dir "Noves Tecnologies").

TAC: Informàtica (quan ja t'has cansat de dir TIC).
0 Responses

Publica un comentari